W związku z Projektem EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy  – Kazimierz Dolny”, Kwaskowa otrzymała dofinansowanie dla projektu „Podniesienie konkurencyjności Domu Szkoleniowo-Rekreacyjnego Kwaskowa w Kazimierzu Dolnym w obszarze turystyki szkoleniowo-konferencyjnej dla średniej wielkości grup zorganizowanych”

Kwaskowa otrzymała dofinansowanie dla działań które mają na celu zwiększenie konkurencyjności Domu Szkoleniowo-Rekreacyjnego Kwaskowa położonego w Kazimierzu Dolnym na rynku obiektów szkoleniowo konferencyjnych poprzez poprawę atrakcyjności pobytu i jakości bazy noclegowej.  .

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu b.r. i potrwa do końca czerwca b.r.

Wsparcie udzielone Kwaskowej to 60% kosztów kwalifikowanych czyli 13847, 82 CHF.

Dzięki wsparciu, obiekt powiększy bazę noclegową o 6 miejsc a dodatkowo zostanie zmodernizowana istniejąca baza noclegowa dostosowując Kwaskową do standardów dla obiektów przyjmujących zorganizowane grupy turystów.

Poza rozbudowaniem i modernizacją bazy noclegowej, Kwaskowa stanie się miejscem bardziej przyjaznym dla aktywnej turystyki przy wykorzystaniu unikalnych walorów krajobrazowych w otoczeniu których położony jest obiekt.

www.programszwajcarski.gov.pl  www.swisscontribution.admin.ch/poland