Projekty Unijne

W związku z nowymi możliwościami jakie posiadają ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe czy gminne Ośrodki Pomocy, Centra Pomocy Rodzinie i podobne organizacje uczestniczące w różnorodnych Projektach Unijnych współfinansowanych z Funduszy EFS zwracamy się z kompleksowymi programami gotowymi do realizacji przez Państwa Instytucje.

W ramach Projektu Systemowego z powodzeniem wspomagając kompleksowo Państwa pracowników organizowaliśmy:

 • Wyjazdowe warsztaty edukacyjno – integracyjne (MOPR LUBLIN)
 • Wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności życiowych  (MOPR LUBLIN)
 • Wyjazdy integracyjno-szkoleniowe dla dzieci   Centrum Aktywności Środowiskowej (GRYGOWA)
 • Akademia Aktywnego Rozwoju – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (GRYGOWA)
 • Warsztaty „Promocja Integracji Społecznej”  wychowanków domów dziecka (PCPR WŁODAWA)
 • Wyjazdowe warsztaty edukacyjno – integracyjne (PCPR KRAŚNIK)
 • Wyjazdowe warsztaty edukacyjno – integracyjne (PCPR RYKI)
 • Wyjazdowe warsztaty edukacyjno – integracyjne (MOPR LUBLIN UL.POPIEŁÓSZKI)
 • Szkolenie i integracja (MOPS KRAŚNIK)
 • Warsztaty kompetencji zawodowych „Piastów dla aktywnej integracji” (MOPS PIASTÓW)
 • Realizacja projektu „Nowe szanse-nowe możliwości” (GOPS STARA BŁOTNICA)
 • Realizacja projektu „Nowe szanse-nowe możliwości”      (GOPS STROMIEC)
 • Szkolenie wyjazdowe – Aktywizacja zawodowa „Twoja szansa na sukces” (PCPR ŁĘCZNA)

Działania powyższe realizowane były w DOMU SZKOLENIOWO – REKREACYJNYM „KWASKOWA” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Proponujemy kompleksową usługę od A do Z (transport, noclegi, szkolenia, gotowe scenariusze imprez integracyjnych, specjalistycznych szkoleń, gier i zabaw motywacyjnych, ogólnorozwojowych, konsultacji prawnych, po prowadzenie pełnej dokumentacji projektu wraz z obsługą fotograficzną itd) co gwarantuje powodzenie wszelkiego rodzaju planowanych imprez, elastyczność przy realizacji i pełną koordynację poszczególnych punktów zgodnie z życzeniem naszych Klientów.

Na stałe współpracujemy z doświadczoną kadrą psychologów i trenerów interdyscyplinarnych, prawników rodzinnych uzupełniając ich działania kompetentnym i doświadczonym zespołem pracowników ośrodka KWASKOWA otaczającym całodobową opieką Państwa podopiecznych.

Co może mieć dla Państwa szczególne znaczenie – od lat współpracujemy z Instytucjami korzystającymi ze środków publicznych (Urzędy Gmin, Miast, Fundacja Rozwoju Dzieci, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Urzędy Pracy, Ministerstwo Edukacji). Wielokrotnie braliśmy udział w procedurach przetargowych i mamy za sobą wiele pozytywnie zakończonych audytów np. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Decydując się na współpracę z kwaskowa.pl otrzymują Państwo pełną gwarancję zadowolenia uczestników zajęć oraz wsparcie organizacyjne i wydatna pomoc dla pracowników Państwa Instytucji koordynujących czy obsługujących planowane projekty zamiejscowe a wszystko 10 min. pieszo od studni na kazimierskim rynku.

Na potwierdzenie tych informacji załączamy kilka opinii, wraz z krótkim opisem zrealizowanych projektów.

 

„Zorganizowane i przeprowadzone wyjazdowe warsztaty spotkały się z zainteresowaniem odbiorców.(…)Zajęcia zostały przeprowadzone profesjonalnie, terminowo i rzetelnie.” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku – referencje 

 

„Wysoki poziom obsługi, zaangażowanie pracowników i właściciela, oraz warunki infrastrukturalne domu i jego położenie były bardzo pomocne w osiągnięciu pełnej satysfakcji naszych podopiecznych. Na uwagę zasługuje również menu które było bardzo wykwintne i urozmaicone.” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – referencje

 

„Od pierwszej wizyty byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego urokliwego miejsca. Profesjonalne i elastyczne podejście do klienta i jego potrzeb – w tym potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona sala szkoleniowa, miła obsługa i przepyszne jedzenie były gwarantem naszego sukcesu podczas wyjazdu każdej z grup.” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – referencje

 

„Warsztaty edukacyjno – integracyjne i Trening kompetencji i umiejętności życiowych zostały przeprowadzone profesjonalnie, terminowo i rzetelnie.” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie – referencje

 

 

Nasi Klienci dla których realizowaliśmy projekty dofinansowywane z UE:

Instytucje Realizujące Projekty Unijne EFS

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy-Warszawa, Stowarzyszenie B-4, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, WYG International, SEKA SA, Eurokongres, Lubelska Fundacja Rozwoju (RIF), Regionalne Centrum Szkoleniowe, Centrum Szkoleniowe EDUKATOR, Conquest Consulting, Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce, Biuro Konsultingowe OPCJA, Fundacja Fundusz Inicjatyw, SOS Wioski Dziecięce, Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Lokalnego Krasnystaw, FARR Starachowice, Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny, ICN Centrym Kompetencji, LGD „Wspólny Trakt”, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne, Młodzieżowy Dom Kultury Rzeszów, Galicyjskie Centrum Szkoleniowe, KURSOR Chełm, Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości…

Instytucje wparcia społecznego

PCPR Lublin, PCPR Łęczna, PCPR Kraśnik, GOPS Stara Błotnica, MOPS Kraśnik, MOPR Włodawa, MOPS Kraśnik, MOPS Ryki, MOPS Piastów, GOPS Rejowiec